RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU)


AL CONTENIDOR VERD VA NOMÉS ALLÒ QUE NO ES POT RECICLAR

HORARI PER TREURE ELS FEMS: 19:00H - 21:00H.

LES BOSSES HAN D'ESTAR CORRECTAMENT TANCADES, DISPOSITADES A LA VORERA O DINS ELS CONTENIDORS.

NO DEIXIS BOSSES DEFORA O EN HORARI NO PERMÉS.

MAPA AMB UBICACIÓ DE CONTENIDORS: