Contacte Departament Recaptació
L'horari de l'Oficina de Recaptació és de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

Adreça:
Plaça des Mercat, s/n (Cases Consistorials)Telèfon de contacte:
971356870


Telèfon per a Extensions:
971365193

Extensions del Departament:
6627 (Cadastre, IBI i Plusvàlues)
6628 (IVTM, Taules i cadires i Ocupació de Via Pública)
6629 (Atenció al públic)
 
E-Mail de contacte:
recaptació2@aj-escastel.org (Cadastre, IBI i Plusvàlues)
recaptació3@aj-escastell.org (IVTM, OVP i Taules i Cadires)
recaptació4@aj-escastell.org (Atenció al públic)