Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 

Plaç de presentació de les obres fins 5 d'abril

BASES CONCURS DE PINTURA SANT JORDI 2018


PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin, qualsevol que sigui el seu lloc d’origen i/o residència.

TEMA: El tema serà lliure, així com la tècnica a emprar.

NOMBRE D´OBRES: Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres, que hauran de ser inèdites i no presentades a cap concurs ni exposició.

DIMENSIONS: Les mides no podran ser inferiors a 55 x 46 cm (10 F) ni superiors a 130 x 97cm (60 F) Hauran d’anar emmarcades amb un simple llistó i no s’admetran emmarcades amb vidre. Així com, hauran d’estar preparades adequadament per a ser penjades.

IDENTIFICACIÓ: Les obres poden anar signades. Rera l’obra s’hi farà constar: el nom, llinatges, adreça i telèfon de contacte del participant.

ADMISSIÓ: S’admetran totes les obres que compleixin el present reglament, i que es presentin fins el dia 5 d’abril, a Atenció Ciutadana de l’Ajuntament des Castell.

EL JURAT: Estarà integrat per tres persones, tres relacionades amb les arts, i l’ens organitzador, i es donaran a conèixer oportunament.

PREMI: S’atorgarà un únic premi de 800,00,- €. El premi podrà ser declarat desert en cas que el jurat així ho determini.

GUANYADOR: El nom del guanyador serà fet públic dia 22 d’abril. El veredicte serà inapel·lable i no s’acceptaran instàncies ni al·legacions al respecte.

PROPIETAT: L’obra premiada serà propietat de l’Ajuntament des Castell.

EXPOSICIÓ: L’Ajuntament organitzarà una exposició de la totalitat de les obres presentades, inclosa en el programa d’actes de la festivitat de Sant Jordi, i un cop acabada es podran retirar les obres no premiades durant els quinze dies següents, a les dependències del departament de Cultura, de 10:30 a 13:30 hores, que un cop transcorreguts els autors perdran tot dret a reclamar.

OBSERVACIONS: Totes les obres que es presentin i no s’ajustin a les presents bases, quedaran automàticament fora de concurs. Per a una millor recepció de les obres, es prega que siguin lliurades amb la deguda protecció. L’ens organitzador tractarà amb la màxima cura les obres presentades, i no es farà responsable dels deterioraments que per causes alienes s’hi produïssin. Qualsevol circumstancia no reflectida en les presents bases, serà resolt amb el criteri de l’ens organitzador.

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell