Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

AJUDES I SUBVENCIONS. CURSOS DE FORMACIÓ.


SERVEI DE TUTORITZACIÓ PER LA AUTOOCUPACIÓ.
Crea la teva pròpia empresa (Servei gratuït ofert pel Consell Insular de Menorca)
   JOVES ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ


A quí es dirigeix?


- Persones en situació d'atur d'entre 16 i 30 anys
- Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina i al Sistema Nacional de Garantia juvenil.

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dimecres, dijous i divendres al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 686.827.046
- Ciutadella: dilluns i dimerast a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 686.827.046

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.


ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ 


A qui es dirigeix?

- Persones en situació d'atur d'entre 30 i 65 anys.
- Estar inscrit com a demandant de feina, amb especials dificultats d'ocupabilitat. 

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dilluns, dimarts i dijous al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 606.035.132
- Ciutadella: dimecrs i divendres a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 606.035.132

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia. AJUTS I SUBVENCIONS

En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a ajuts i/o subvencions:

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS
Resolució del president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) de 30 d'octubre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per al disseny de plans de transformació digital per a l'any 2018 destinats a la indústria balear, en el marc d'Idigital, estratègia de digitalització industrial.


- ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA, CORRECCIÓ D'ERRORS)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del president del FOGAIBA, de 29 d’agost de 2018, per la qual es convoquen subvencions per donar suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l’any 2018.

- ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears.
Termini: Fins al 16 de novembre de 2018.

- ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSEELERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT.
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 4 d'octubre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la implantació de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la dsitribució (Pla PIMA FRIO)
Termini: Fins 16 de novembre de 2018


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020
Termini:
      - 1a convocatòria: del 19 d'agost fins el 10 de setembre de 2018.
      - 2a convocatòria: de l'1 al 30 de desembre de 2018.
      - 3a convocatòria: de l'1 al 30 de desembre de 2019.

- ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
Resolució del president de l'Associació Leader Illa de Menorca per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria d'ajudes Leader illa de Menorca 2018-2019 publicades al BOIB nú. 104, del dia 23 d'agost de 2018.
Termini:
      - Any 2018: Fins 15 de desembre de 2018
      - Any 2019: 
            - 1a convocatòria: de l'1 de gener al 30 de juny de 2019.
            - 2a convocatòria: de l'1 de juliol al 15 de desembre de 2019.

- AJUNTAMENT DES CASTELL
Pla de façanes 2018.
Termini: Fins 30 de novembre de 2018.
 

 
CURSOS DE FORMACIÓ
          


          

   

  

 

 
 

 
 


 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell