Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

AJUTS, SUBVENCIONS I CURSOS DE FORMACIÓ.


SERVEI DE TUTORITZACIÓ PER LA AUTOOCUPACIÓ.
Crea la teva pròpia empresa (Servei gratuït ofert pel Consell Insular de Menorca)
   JOVES ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ


A quí es dirigeix?


- Persones en situació d'atur d'entre 16 i 30 anys
- Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina i al Sistema Nacional de Garantia juvenil.

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dimecres, dijous i divendres al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 686.827.046
- Ciutadella: dilluns i dimerast a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 686.827.046

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.

ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ 


A qui es dirigeix?

- Persones en situació d'atur d'entre 30 i 65 anys.
- Estar inscrit com a demandant de feina, amb especials dificultats d'ocupabilitat. 

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dilluns, dimarts i dijous al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 606.035.132
- Ciutadella: dimecrs i divendres a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 606.035.132

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.DIRECTORI AGENTS DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ A MENORCADescàrrega del Directori


AJUTS I SUBVENCIONS


En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a ajuts i/o subvencions:

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19.

Termini: Fins el 15 de juliol


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen, per a l’any 2020, subvencions per a la cooperació entre agents per crear i
desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària.


Termini: Fins el 23 de juny-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l’any 2020.

Termini: Fins el 15 de juliol


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 10 de febrer de 2020 per la qual s’ aprova la convocatòria per a l’any 2020 d’ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa
amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat.


Termini: 4 de desembre de 2020

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per al foment de les races autòctones en perill d’extinció.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per al foment de la producció integrada.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria, per a l’any
2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria, per a l’any
2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l’agricultura ecològica.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica.


Termini: Consultar Base 6a.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per al foment de la lluita biològica.


Termini: Consultar Base 6a.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de convocatòria, per a l'any 2020, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la
ramaderia.


Termini: Fins el 15 de juny.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2019 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la
convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i
associacions empresarials.


El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir del cinquè dia de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
i finalitza al cap de tres mesos des de la publicació d'aquesta Resolució en el Balears Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins al possible
exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.


Per a més informació podeu fer 'clic' al següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&coduo=2390767&lang=ca


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2019-2021, les ajudes per a inversions productives en aqüicultura.

El termini de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOIB
fins al 31 de març del 2020. Per a les convocatòries següents, es podran presentar les sol·licituds en els terminis següents:
- 2a convocatòria: entre l'1 d'abril del 2020 i el 30 de setembre del 2020, ambdós inclosos.
- 3a convocatòria, entre l'1 d'octubre del 2020 i el 31 de març del 2021, ambdós inclosos.
- 4a convocatòria, entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de setembre del 2021, ambdós inclosos.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Termini: 31 de desembre de 2020


-PREMIS EMPRENEDOR XXI

Bases 2019-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Ordre del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 11 d’octubre de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts puntuals per pal·liar els
impactes econòmics produïts pel concurs de creditors als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de creditors a conseqüència del concurs de creditors de l’empresa Thomas Cook.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors des de l'endemà de l'inici del procediment concursal i té una vigència màxima de quatre mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Més ajuts i subvencions al següent enllaç:

http://www.idi.es/index.php/ayud_subv

CURSOS

En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a cursos:

Itinerari Formatiu per a la creació d'Empreses a Menorca.

Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (curs per a gent ocupada).

Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d'empreses (curs per a gent desocupada).


   
 
          


          

   

  

 

 
 

 
 


 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell