Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

AJUDES I SUBVENCIONS. CURSOS DE FORMACIÓ.


SERVEI DE TUTORITZACIÓ PER LA AUTOOCUPACIÓ.
Crea la teva pròpia empresa (Servei gratuït ofert pel Consell Insular de Menorca)
   JOVES ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ


A quí es dirigeix?


- Persones en situació d'atur d'entre 16 i 30 anys
- Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina i al Sistema Nacional de Garantia juvenil.

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dimecres, dijous i divendres al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 686.827.046
- Ciutadella: dilluns i dimerast a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 686.827.046

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.

ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ 


A qui es dirigeix?

- Persones en situació d'atur d'entre 30 i 65 anys.
- Estar inscrit com a demandant de feina, amb especials dificultats d'ocupabilitat. 

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dilluns, dimarts i dijous al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 606.035.132
- Ciutadella: dimecrs i divendres a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 606.035.132

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.DIRECTORI AGENTS DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ A MENORCADescàrrega del Directori


AJUTS I SUBVENCIONS
En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a ajuts i/o subvencions:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses derivades d’inversions, instal·lacions o obres de modernització o d’adaptació a criteris de competitivitat i qualitat realitzades als establiments d’entitats afectades pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup.

Termini: 07 de gener de 2020

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Termini: 31 de desembre de 2020


-PREMIS EMPRENEDOR XXI

Bases 2019


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'aproven la convocatòria i les bases reguladores de les ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius derivats d'un procediment concursal com a conseqüència del concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook.

Termini: 20 d'abril de 2020

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Ordre del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 11 d’octubre de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts puntuals per pal·liar els
impactes econòmics produïts pel concurs de creditors als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de creditors a conseqüència del concurs de creditors de l’empresa Thomas Cook.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors des de l'endemà de l'inici del procediment concursal i té una vigència màxima de quatre mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.-CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 20-5-2019, relatiu a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB) 2019 (Exp. 3211-2019-000001).

Termini: 17 de novembre de 2019

-CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 02.09.2019, relatiu a l'aprovació de la convocatòria de l'any 2019 dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per al sector equí amb les mateixes bases reguladores de l'any 2018, tot substituint l'any 2016 per l'any 2017, l'any 2017 per l'any 2018 i l'any 2018 per l'any 2019 (Exp. 3304-2019-000001).

Termini: 30 d'octubre de 2019

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la paralització temporal de l’activitat pesquera del 2019 a les Illes Balears.

Termini: 08 de novembre de 2019


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 23 de juliol de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics per concedir
subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2020-2021.


Terminis: - Del dia següent de la publicació al BOIB a dia 15/10/2019
                    - De dia 16/10/2019 a dia 30/11/2019


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 19 de d’agost de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Vulnerables per concedir subvencions per
executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’ alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període 2020-2023.


Termini: del 9 al 27 de setembre

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla
Estatal d’Habitatge 2018-2021.


Termini: 3 de novembre de 2019


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 19 d’agost de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen
a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes
Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3 i 8.1.5, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.


Termini: del 6 de setembre al 18 d'octubre de 2019


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 29 de març de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma cofinançada pel Fons Social Europeu, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’ Ocupació Juvenil; pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del tercer dia d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 6 de setembre de 2019.


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4, i en un 50 % mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3.
Termini: - Per als fets subvencionables generats des del dia 01-09-2018 fins al dia 15-10-2018, deu dies comptadors des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria.
                - Per als fets subvencionables generats des del dia 16-10-2018 fins al dia 15-10-2019, des del dia 01-11-2018 fins al dia 31-10-2019.


- ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020
Termini:
      - 2a convocatòria: de l'1 al 30 de desembre de 2018.
      - 3a convocatòria: de l'1 al 30 de desembre de 2019.

- ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
Resolució del president de l'Associació Leader Illa de Menorca per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria d'ajudes Leader illa de Menorca 2018-2019 publicades al BOIB nú. 104, del dia 23 d'agost de 2018.
Termini:
      - Any 2018: Fins 15 de desembre de 2018
      - Any 2019: 
            - 1a convocatòria: de l'1 de gener al 30 de juny de 2019.
            - 2a convocatòria: de l'1 de juliol al 15 de desembre de 2019.

Més ajuts i subvencions al següent enllaç:

http://www.idi.es/index.php/ayud_subv

CURSOS

En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a cursos:

Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (curs per a gent ocupada).

Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d'empreses (curs per a gent desocupada).