PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 2018-2025

La Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears va establir el nou marc
legislatiu turístic de les Illes Balears. Dins aquesta llei, es feia constar que tots els
ajuntaments de les Illes Balears havien de redactar el seus plans de
desenvolupament turístic municipal.
El 2018 es redacta el nou Pla de desenvolupament turístic des Castell (PDT d’ara
endavant). Es tracta d’un pla estratègic de turisme a llarg termini, però que es
construeix a partir d’accions més immediates. És un pla també integral, ja que
preveu tots els aspectes amb què el turisme té algun tipus de relació i que
conformen els eixos d’actuació del pla (medi ambient, territori, qualitat, promoció
turística, informació turística, producte turístic, societat, formació, ocupació,
infraestructures, transport i accessibilitat).

Als enllaços de més avall podrà trobar tota la informació relacionada amb aquest pla de desenvolupament: