Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio
Certificat de resident per a viatjar

Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

RECAPTACIÓ: AVÍS COBRAMENT PADRONS IBI I ENTRADA VEHICLES 2019

RECAPTACIÓ: AVÍS COBRAMENT PADRONS IBI I ENTRADA VEHICLES 2019El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 13 de juny i el 13 de setembre, inclusivament, domiciliats dia 2 d’agost, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta carpeta de l’ Ajuntament des Castell:(https://www.carpetaciutadana.org/) i en
les Entitats Bancàries col·laboradores "La Caixa", "Bankia", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.

Les sol·licituds de fraccionament de pagament es podrán presentar durant el període de cobrament voluntari, comprés entre els dies 13 de juny i 13 de setembre.

Les sol·licituds de fraccionament amb domiciliació bancària es podrán presentar en el mateix període (13 de juny a 13 de setembre); el càrrec del primer cobrament bancari es realitzarà el mes següent a la sol·licitud, sent el darrer venciment el mes de desembre de 2019.

En els fraccionaments domiciliats la falta de pagament d’un termini determinarà la cancel·lació del expedient de fraccionament i, de l’ordre de pagament bancari.

 
Enllaços Relacionats
SOL·LICITUD

Ajuntament des Castell