Atenció social, benestar, medi ambient i mobilitat, entre les prioritats per al pressupost del 2020

Atenció social, benestar, medi ambient i mobilitat, entre les prioritats per al pressupost del 2020

17 de desembre de 2019

 

Aquest matí, l’alcaldessa Joana Escandell, i el regidor d’Hisenda, Oscar Gómez, han presentat el projecte de pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2020.

 

L’Ajuntament des Castell gestionarà un pressupost per a l’any vinent de 9.601.123,65 euros.

 

L'objectiu d'aquests comptes és millorar els serveis que es presten a la ciutadania, ajudar els col·lectius més vulnerables i promoure el desenvolupament i el progrés del municipi des Castell, a partir dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Entre les inversions previstes per a l'any vinent destaquen les encaminades a millorar les infraestructures i els equipaments del municipi, així com a augmentar les places d'aparcament.

 

L'actual equip de govern també ha tingut especialment present la situació d'emergència climàtica en la qual ens trobam, i per això s'han prioritzat les inversions en energies renovables i eficiència energètica.

 

Aquest pressupost és fruit de la feina conjunta i la participació de tota la corporació municipal, després d'un ampli debat en les diferents comissions informatives d'Hisenda, en les quals tots els regidors han pogut aportar les seves opinions i reflexions.

 

A continuació, us resumim els punts més destacats del pressupost per a l'any vinent:
 

Principals inversions

 

Entre les inversions previstes, destaca el projecte de dotació de xarxa d’aigua i sanejament de Cala Sant Esteve, per al qual s’ha comptabilitzat una partida de 678.000 euros provinents del Consell Insular de Menorca, amb la previsió que el projecte es pugui iniciar a finals d’any.

 

El pressupost per a l’any vinent també inclou una partida de 718.000 euros provinents del Consell Insular de Menorca per al projecte de remodelació de la carretera ME-2, entre la rotonda de Fontanelles i l'Església. La revisió d'aquest projecte respecte al plantejament inicial implicarà la creació d'unes 200 places d'aparcament noves.

 

A més, també s’ha inclòs una partida 749.000 euros, provinent dels fons de l’Impost de Turisme Sostenible, per a l'adequació de les coves de s'Arraval Vella, que acolliran el projecte museístic Thalassa, gràcies al qual Es Castell comptarà amb el primer centre patrimonial marítim de Menorca.

 

Una altra de les inversions previstes és l’adequació d’un local del carrer Agamèmnon com a casal d’entitats des Castell. Amb aquesta finalitat s’ha inclòs una partida de 161.000 euros, dels quals 45.000 els aportarà el Consell Insular de Menorca a través dels seus pressupostos participatius. 

 

El pressupost també inclou 163.500 euros que aportarà l’Ajuntament per al projecte d’instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a l’aparcament de Calesfonts (aparcament de les escoles). Aquest projecte també comptarà amb una aportació de 163.500 euros del Consell Insular de Menorca i de 327.000 euros provinents de l'IDAE.

 

També s'ha comptabilitzat una partida de 25.000 euros per a altres projectes relacionats amb la generació d'energia fotovoltaica.
 

Pel que fa a projectes propis, destaca una partida de 150.250 euros per al projecte d’ampliació de l’aparcament de Calesfonts, que permetrà comptar amb 65 noves places.

 

També es durà a terme la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de Son Vilar, un projecte que ja està adjudicat i que compta amb una partida de 96.833 euros, dels quals l'Ajuntament n'aportarà 40.572 euros i la resta el Consorci de Residus i Energia de Menorca.

 

Així mateix, el pressupost contempla una partida de 105.000 euros per a la millora del mobiliari urbà i l’adquisició de jocs infantils, que preveu l’ampliació del parc infantil de s’Esplanada, la reforma del parc infantil del carrer Bellavista i una possible actuació al Clot de ses Ànimes. 

 

La millora de l'escoleta municipal també comptarà amb una partida de 35.000 euros, que serviran per a la instal·lació d'aire condicionat.

 

El pressupost també contempla una partida de 180.000 euros per a la negociació de l’adquisició d’immobilitzats, amb la qual es pretén fer front als primers terminis de la compra de l’antic Café Teatro Salón, d'una nau per a la Brigada al polígon industrial i d'altres terrenys.

 

Afers Socials

 

El capítol corresponent a Afers Socials comptarà amb una partida de 620.000 euros, que inclou les subvencions a entitats socials (20.000 euros), el servei de menjars a domicili (50.000 euros), el programa de prevenció de l’exclusió social (20.000 euros), l’allotjament a famílies desnonades (5.000 euros), el pla d’ajuts individuals (18.000 euros) o els ajuts al transport (4.000 euros), entre altres.

 

També cal destacar l’augment de les aportacions als convenis amb entitats com Creu Roja, que passa de 20.000 a 24.000 euros, o amb el Fons Menorquí de Cooperació, que passa de 9.500 a 12.000 euros. 

Fiscalitat

 

No es preveu una pujada de l'Impost sobre Béns Immobles, mantenint-se el valor cadastral i el tipus impositiu. També es mantindran les taxes dels serveis d'esports, cultura i els preus de l'àrea social, realitzant un esforç per mantenir la qualitat dels serveis per a tota la ciutadania.

 

Despeses de personal

 

Pel que fa a la despesa de personal, la previsió per al 2020 és que aquesta se situï en 3.788.123,30 euros, amb un increment respecte a l’any anterior del 2,95%, que correspon a la millora de les condicions salarials dels treballadors previstes en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018 i als acords assolits en la negociació col·lectiva. També s'ha previst el reforç d'alguns departaments, amb la incorporació d’un enginyer a jornada completa, d'un tècnic de comunicació i dinamització cultural i un tècnic jurista a mitja jornada.

 

Endeutament

 

Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, aquest es continua mantenint en nivells molt baixos, i es preveu que se situï en l’11%, quan el límit permès és de 110%, amb un endeutament màxim a finals d’any de 600.000 euros. No es preveu la sol·licitud de cap crèdit.

 

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell