Ajuntament, Consell i Govern han signat avui el conveni sobre els usos dels quarters des Castell

Ajuntament, Consell i Govern han signat avui el conveni sobre els usos dels quarters des CastellEls usos ja acordats són residència i centre de dia, centre integrat de formació professional i HPO

Els quarters són públics després de la seva adquisició per part del Govern, el Consell i l’Ajuntament per 2,4 milions

9 d'octubre de 2020

L’Ajuntament des Castell ha acollit avui l’acte de signatura del conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, l’Ajuntament des Castell, l’Institut Balear de l’Habitatge i el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, que estableix els usos -d’interès públic o social- i la titularitat dels quarters Duc de Crillón i Comte de Cifuentes de la plaça de s’Esplanada des Castell, i també del solar del Clot de Santa Anna.

Per part del Govern han assistit el conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, per part del Consell de Menorca, la presidenta Susana Mora i per part de l’Ajuntament des Castell, la batlessa Joana Escandell.

Els quarters són ara de titularitat pública després d’un llarg procés de negociació entre el Govern, el Consell Insular i l’Ajuntament des Castell i la SAREB per adquirir els immobles a un preu adequat i just per destinar-los a usos públics. Fins aleshores, els immobles estaven en mans de la SAREB. Es va pagar un preu de 2,4 milions d’euros, dels quals el Govern va aportar 1 milió, un altre milió el Consell i 420.000 euros l’Ajuntament des Castell.

El novembre de 2019 es va fer públic l’acord sobre l’ús que es donaria als antics quarters: una residència per a gent gran dependent i un institut de formació professional. Al mateix temps, en el marc de l’acord, es va incloure la construcció d’habitatges de protecció oficial (HPO).

El conveni reuneix els acords sobre els usos i la titularitat de cada un dels immobles per part de totes les institucions implicades de manera que es pugui actuar de manera més àgil i eficaç i es faciliti la col·laboració mútua entre totes les parts, a més d’optimitzar la destinació dels immobles.

Nou Centre Integrat de Formació Professional

La parcel·la i edificis de l’antic quarter Conde de Cifuentes (6.000m2) tindrà un ús educatiu, amb la construcció d’un nou centre integrat de formació professional (CIFP). El projecte del nou centre serà redactat per la Direcció General d’Arquitectura del Govern de les Illes Balears.

Aquest projecte permet plantejar una revisió profunda del mapa escolar de l’FP de Menorca. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha elaborat una primera proposta, que ja va enviar als centres, i que queda subjecte al debat amb els centres i la resta dels agents educatius, socials, laborals i empresarials de l’Illa.

Actualment el mapa escolar d’FP a Menorca està distribuït en 9 centres i amb la posada en marxa del nou CIFP d’Es Castell s’augmentaria i es concentraria l’oferta.

Així, l’oferta d’es CIFP Es Castell tècnicament podria reunir els següents cicles:

Activitats físiques i esportives (AFD)
Imatge Personal (IMP)
 Sanitat (SAN)
 Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC).
Informàtica i comunicació (IFC)
Administració i gestió (ADG)
Comerç i màrqueting (COM)
                       
El Centre de la Mar podria oferir tota la família de nàutica  i podria créixer en la família marítim pesquera (MAP) i també podria incorporar famílies de caràcter industrial.

El CIFP d’Hoteleria i turisme podria reunir l’oferta de la família d’Hoteleria i turisme (HOT) i d’Indústries alimentàries (INA).

L’IES Maria Àngels Cardona acolliria la família de Transport i manteniment (TMV) i Administració i Gestió (ADG).

L’IES Josep Maria Quadrado concentraria la família d’Instal·lació i manteniment (IMA).

Aquesta proposta permetrà especialitzar i centralitzar l’oferta formativa, afavorint la flexibilització i creació de noves ofertes, a més d’optimitzar espais, instal·lacions i professorat. Per altra banda, també podria facilitar la mobilitat de l’alumnat amb rutes de transport més senzilles i efectives.

Noves places dependència

A la parcel·la del quarter Duc de Crillón, de 1.221 m2 de superfície, s’hi crearà una residència per a gent gran dependent, que comptarà amb un nou espai per al centre de dia. Amb la residència es dona resposta a una necessitat prioritària del municipi, atès que no disposa de residència. Tindrà una capacitat d’entre 60 i 70 places.

La parcel·la del Duc de Crillon s’adscriu al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per a la construcció de la residència de gent gran depenent. Posteriorment, es cedirà al Consell de Menorca.

Respecte del centre de dia, es cedirà la seva gestió o titularitat a l’Ajuntament des Castell.

Una quarantena d'habitatges protegits

En el marc de l’acord assolit, la parcel·la del Clot de Santa Anna, que cedeix l’Ajuntament, queda adscrita a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, i l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) hi construirà una promoció d’habitatge protegit, que comptarà entre 41 i 45 habitatges.

La previsió de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge és completar durant 2021 la redacció del projecte i tota la tramitació per a què les obres puguin començar el 2022.

La planta baixa d’aquesta nova promoció es destinarà a l’Ajuntament des Castell peruè ho destini a usos socials.

La parcel·la del Colt de Santa Anna que es destinarà a HPO  té 3.215 metres quadrats i està  ubicada en el carrer Pintor Vives.

A la mateixa parcel·la hi haurà també un aparcament, que inclourà places tant pels habitatges com pels usos municipals que s’instal·lin a la planta baixa.

El pressupost total per a aquesta promoció és de 6,9 milions d’euros.

Cal recordar que actualment Es Castell únicament té una promoció d’HPO, de 16 habitatges, construïda en 2008.

Entre els habitatges ja acabats en 2020, els que estan en construcció o reforma, els que començaran en 2021 i els que es construiran en els sòls que objecte de cessió (com els del Clot de Santa Anna), es comptarà amb 188 nous HPO a Menorca.

 
Imatges relacionades
 
 
 
 

Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell