Recordatori: pagament de tributs en període voluntari

Recordatori: pagament de tributs en període voluntari2 de desembre de 2020

Recordau que teniu fins dimecres 30 de desembre per fer el pagament en voluntària dels rebuts dels següents padrons:

- IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ESPECIALS (BICE)
- ENTRADA DE VEHICLES
- CEMENTIRI
- IMPOST D’ACTIVITAT ECONÒMIQUES

Transcorregut el període abans esmentat, el cobrament dels rebuts impagats es farà per via executiva, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament es pot fer a l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament i en les entitats bancàries col·laboradores: La Caixa, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid-19 el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament mitjançant cita prèvia (971 36 51 93 ).

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell