Programa gratuït per a dones emprenedores

Programa gratuït per a dones emprenedores16 de febrer de 2021

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca posa en marxa el Projecte DONA IMPULS, subvencionat per l'Institut Balear de la Dona, que consisteix en un servei d'assessorament i suport a l'emprenedoria femenina.

El programa disposarà d'un gabinet específic d'assessorament gratuït per a futures empresàries. El principal objectiu del servei és la sensibilització de les dones i del seu entorn cap a l'autoocupació i l'empresa.

La missió del programa serà animar les dones a participar d'iniciatives que els donin visibilitat i els permetin desenvolupar el seu important paper en la societat per generar valor i perquè treballin en xarxa, recolzant-se unes a les altres.

El servei donarà suport a les dones en les primeres fases del seu procés emprenedor.

Es centrarà en els següents serveis:

- Formació bàsica sobre gestió i aspectes a considerar en l'àmbit empresarial

- Elaboració d'un pla d'empresa personalitzat, amb tot el suport que la dona necessiti per a la concreció i anàlisi de la viabilitat del seu projecte

- Ajuda per a l'accés al finançament mitjançant la signatura de la Cambra

- Alta telemàtica d'autònom o societat mercantil

- Seguiment empresarial

Per a més informació i inscripcions feu clic aquí.