L'Ajuntament des Castell inicia el procés de redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

L'Ajuntament des Castell inicia el procés de redacció del Pla de Mobilitat Urbana SostenibleDurant els mesos de febrer i març es realitzen enquestes telefòniques als residents des Castell i enquestes a peu de carrer als usuaris del vehicle privat.

16 de febrer de 2021

L'Ajuntament des Castell ja està fent feina per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), una eina que servirà per millorar la mobilitat i accessibilitat al municipi, avançant cap a un nou model de mobilitat.


La batlessa Joana Escandell ha explicat que “el PMUS té com a objectiu general la identificació de les necessitats i deficiències del model de mobilitat actual, per tal de planificar i programar les actuacions necessàries en totes les àrees que afecten la mobilitat”.

El Pla ha d'assegurar un equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat, de manera que afavoreixi la protecció de l'entorn, impulsi el desenvolupament econòmic i millori la inclusió social, principis bàsics per assolir una mobilitat sostenible.

Aquest equilibri s'ha de traduir en una millora de la mobilitat de la ciutadania, amb xarxes coherents de vianants i bicicletes, garantint l'accessibilitat als transports públics, pacificant el trànsit, fomentant els mitjans de transport més sostenibles i aconseguint un increment de la seguretat viària i, per tant, un descens de la sinistralitat, a més d'una disminució de la contaminació, tant ambiental com acústica, derivada del trànsit.

Diagnosi

Per a la consecució de tots aquests objectius, és necessari la realització d'una important presa de dades que permeti avaluar totes aquestes problemàtiques.

Per això, durant els mesos de febrer i març es realitzen enquestes telefòniques als residents des Castell i enquestes a peu de carrer als usuaris del vehicle privat, a més d'inventaris i aforaments.

Per dur a terme aquesta recollida d'informació i poder disposar de dades representatives es prega la màxima col·laboració ciutadana.

Per altra banda, es preveu habilitar una bústia de suggeriments per fomentar la participació ciutadana de manera que es puguin aportar suggeriments relacionats amb el PMUS.

L’empresa encarregada de l’elaboració del PMUS és Doymo, que compta amb una àmplia experiència en la redacció de projectes de mobilitat.