TINÈNCIA D'ANIMALS PERILLOSOS

NORMATIVA VIGENT

Les persones que vulguin posseir, dins el terme municipal des Castell, cans de les races que figuren a baix, o altres que la llei o aquesta ordenança, consideri potencialment perillosos, hauran de sol·licitar d’acord amb la llei 50/1999 de 23 de desembre una llicència administrativa, amb anterioritat a la seva compra o adquisició, davant l’Ajuntament que procedirà a la seva concessió una vegada verificat el compliment dels següents requisits:

- Ésser major d’edat i no trobar-se incapacitat per a cuidar l’animal

- No haver sigut condemnat per delictes d’homicidi, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual o la salut pública, de associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de
sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.

- Certificació d’aptitud psicològica.

- Acreditaria d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ésser produïts pels seus animals i per la quantia mínima que es determini reglamentàriament que cobreixi la indemnització dels danys que l'animal pugui provocar a les persones i/o altres animals.

- Acreditació d’haver inscrit l’animal en el Registre d’identificació d’animals de companya de les Illes Balears (RIACIB).

- Disposar d’espai adequat per l’animal.


LLISTAT D'ALGUNES DE LES RACES CONSIDERADAS PELIGROSAS EN OOMM

RAÇA IMATGE
Bullmastíff  
Dòberman  
Dog argentí  
Dog de Bordeus  
Fila brasileiro
Mastí napolità  
Pit bull  
De presa canari  
Rottweilwer  
Staffordshire  
Tosa japonès  
American Stafford  
Pastor alemany  
 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell