E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

 
E1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics 

E2) Anuncis i licitacions d'obres públiques.


E3) Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions.


E4) Obres públiques, urbanisme i infraestructures.