Comerç


Documentació per a la sol·licitud d'autorització per a realitzar activitats ambulants o temporals durant les festes de Sant Jaume.
 Declaració responsable d’exercici d’activitat de venda ambulant o no sedentària 
 Sol·licitud d’autorització O.V.P. amb barra de bar 
 Declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici d’activitat itinerant

                                                                    
 Mercat de Nit 2021

EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ PER AL “MERCAT DE NIT DE 2021” FINALITZA EL 13 DE JUNY DE 2021.
LES SOL·LICITUDS ES PRESENTARAN EN L’AJUNTAMENT SEGONS MODEL QUE TROBARAN A LA WEB O EN LES OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ, ES POT FER INSCRIPCIÓ PRESENCIAL (SEMPRE AMB CITA PRÈVIA TRUCANT AL 971 365 193) O MITJANÇANT CARPETA CIUTADANA.
EN CAP CAS VÍA TELEFÓNICA NI CORREU ELECTRÒNIC, PER LA NOVA LLEI D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
A LES SOL·LICITUDS ÉS IMPORTANT QUE S’ESPECIFIQUIN LES SEGÜENTS DADES:
• NOM I COGNOMS
• DIRECCIÓ
• MUNICIPI
• CÒDI POSTAL
• TELÈFON FIX I/O MÒBIL
• CORREU ELECTRÓNIC
• PRODUCTE DE VENDA
LA SOL·LICITUD SERÀ INDIVIDUAL DE MANERA QUE CADA SOL·LICITUD SE CONSIDERARÀ PER UNA PERSONA I UN SOL LLOC.
ES TINDRÀ EN COMPTE L’ANTIGÜETAT DELS PARTICIPANTS, ESTAR EN POSESIÓ DE LA CARTA D’ARTESÀ I ELS CRITERIS DE SELECCIÓ ESTIPULATS A LES BASES REGULADORES DEL MERCAT DE NIT.
PER A QUALSEVOL COMUNICAT ENS POSAREM EN CONTACTE AMB ELS SOL·LICITANTS MITJANÇANT LA DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC FACILITADA A LA SOL·LICITUD, AIXÍ MATEIX REBRÀ CONFIRMACIÓ VÍA MAIL.
ACABAT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ, TOTES LES SOL·LICITUDS REBUDES FORA DE TERMINI QUEDARAN EN LLISTA D’ESPERA.
PREU I NORMATIVA 2021: CONSULTA A LA WEB DE L’AJUNTAMENT LES BASES REGULADORES “MERCAT DE NIT 2021”, APROVADES PER JGL DE DIA 30/04/21.
www.aj-escastell.org


 Sol·licitud d’inscripció “Mercat de Nit” Es Castell 2021
 Bases Reguladores "Mercat de Nit" Es Castell 2021
 Informació "Mercat de Nit" Es Castell 2021

  

 

  


 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell