Anunci de cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

DIA: del 15 de juny al 15 de setembre
HORA: de 9.00h a 14.00h
LLOC: Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, "La Caixa", "BMN SA NOSTRA", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.
ACTIVITAT: Cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)