Quely - Alimentació

C/ des Fusters, 43 Polígon Industrial