Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO

Ciutadans


 
Actualització de la llicència d'obertura d'activitats permanents menors
Alta al padró d’habitants
Alta domiciliació bancària
Alta Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Autorització per prestació de serveis especials de la policia
Baixa domiciliació bancària
Canvi de domicili al padró d’habitants
Canvi titularitat de dret funerari
Certificat d'empadronament
Certificat de pagament de tributs
Certificat de convivència
Certificat de viatge
Consulta de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Declaració responsable per a l'exercici de venda ambulant mercat de Calesfonts.
Duplicat de títols de drets funeraris
Exempció d'IVTM per minusvalidesa
Llicència d'obertura i funcionament activitats permanents innòcues
Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents menors
Llicència d'ocupació de Via Pública (OVP) amb material d'obres
Llicència d'ocupació de via pública per extensió d'activitat (taules, cadires, i altres elements)
Lliurament i entrega de factures
Ocupació Via Pública
Pagament de rebuts en voluntària
Pagament de taxes
Pagament de tribut
Permís d'instal·lació d'activitats permanents menors
Queixes i Suggeriments
Registre d'Entrada
Registre de Sortida
Relloguer concessió temporal ninxols
Sol·licitud Bonificació IBI per familia nombrosa
Sol·licitud bonificació IBI per inst. sistemes aprof. Tèrmic
Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments
Sol·licitud d’exempció d'IVTM per antiguitat
Sol·licitud d’exempció IVTM agrícola
Tramitació de multes d'ordenances i de circulació
Properes activitats Anar a l'agenda...
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell