Gestions i serveis

Pagament de taxes
Objecte del Tràmit: Liquidar en concepte de ingrés directe qualsevol pagament previ a la sol·licitud.
Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: Persona titular de l’objecte a liquidar o representant legal.
Requisits a complir: Declaració del contribuent de la llicència ó permís que vol sol·licitar adjuntant la carta de pagament.
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de recaptació.
Per telèfon (només informació): 971 36 51 93
Per correu: Pl.Esplanada, 5 07720 Es Castell
Per FAX (només informació): 971 36 54 12
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Els determinats per Ordenança Municipal.
Resposta al ciutadà: Mitjançant ACORD pres per JGL i notificat dins els 10 dies següents per correu o notificador.
Marc Legal: Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 Properes activitats Anar a l'agenda...
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell