Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio
Certificat de resident per a viatjar

Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO

Gestions i serveis

Pagament de tribut


Objecte del Tràmit: Pagar en període voluntari els diferents tributs de cobrament periòdic.

Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: El propi subjecte passiu de l’impost, representant legal o interessat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de recaptació.
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres: Amb el tríptic a entitats col.laboradores.
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Al rebre el tríptic avís de pagament període voluntari.
Qualsevol oficina bancària o al propi departament de Recaptació de l’Ajuntament.

Terminis de ciutadà: El període voluntari de pagament de cada tribut.
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Els aprovats per l’Ordenança en cada cas de l’impost a pagar.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 

Edictes relacionats:

Ajuntament des Castell