Gestions i serveis

Sol·licitud Bonificació d'IVTM per antiguitat
Objecte del Tràmit: Tramitar les sol·licituds de bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per antiguitat.

Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: La persona propietària d’un vehicle que tingui una antiguitat superior a 25 anys.

Requisits a complir: Els vehicles que tenguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació (o, si aquesta no es coneix, des de la data de la primera matriculació) podran gaudir (prèvia sol·licitud) d’una bonificació a la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Documentació a presentar: 1.Sol·licitud d'exempció IVTM per antiguitat degudament signada.
Instància model original.
2.Full de característiques tècniques del vehicle.

3.Permís de circulació del vehicle.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): 971 35 68 70
Per correu: Plaça Esplanada,5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 35 29 27
Correu electrònic: (només informació) recaptacio3@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: 1.El ciutadà ha de presentar la sol·licitud emplenada juntament amb la documentació requerida.
- Registre d'entrada / presencial, o a través de correu postal, si el contribuent no té facilitat per venir en persona.
- Telemàticament, mitjançant la seu electrònica o la carpeta ciutadana de l’ajuntament. Les persones jurídiques tenen l’obligació de realitzar tots els tràmits telemàticament.
2.Ingressar l’import del rebut amb la bonificació aplicada dintre dels terminis que li marqui la notificació de la liquidació o, en cas desestimatori, abans de la finalizació del període voluntari de cobrament a les oficines de Recaptació amb efectiu o mitjançant transferència bancària en el compte de l’ajuntament.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: sis mesos segons Art.104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà: Mitjançant notificació.
Marc Legal: Ordenança municipal 3.4 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell