Gestions i serveis

Sol·licitud d’exempció IVTM agrícola
Objecte del Tràmit: Tramitar les sol·licituds d'exempció de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per activitat agrícola.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona propietària d’un vehicle destinat a una activitat agrícola.
Requisits a complir: Vehicles destinats a una activitat agrícola.
Documentació a presentar: 1.Sol.licitut de bonificació degudament emplenada i signada.
2.Adjuntar la següent documentació justificativa:
- Documentació del vehicle (permís de circulació)
- Còpia del full de característiques tècniques del vehicle
- Cartilla d’inspecció agrícola

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): 971 35 68 70
Per correu: Plaça Esplanada,5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 35 29 27
Correu electrònic: (només informació) recaptacio3@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: L’exempció de pagament de la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles i maquinària agrícola.
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables: exempció 100% sobre la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Resposta al ciutadà: Mitjançant notificació.
Marc Legal: Ordenança municipal 3.4 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell