Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO

Gestions i serveis

Alta Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament de Es Castell
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants de Es Castell i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d’alta en el Padró Municipal d’habitants de Es Castell.
Documentació a presentar: còpia DNI o NIF del titular del vehicle i còpia fitxa tècnica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): 971 35 68 70
Per correu: Plaça Esplanada,5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 35 29 27
Correu electrònic: (només informació) recaptacio2@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot s'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 3.4, reguladora de l’Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: