Organització Municipal

 
 
Juana Escandell Salom
Alcaldessa
Planejament, Gestió Urbanística i Disciplina Urbanística, Policia, Seguretat Mobilitat.
 
 
Joan Antoni Serra Puig
1er T. Batlle
Brigada d'Obres, Vies Públiques, Camins Rurals i Urbanitzacions.
 
 
Oscar Gómez Jiménez
Regidor
Tributs, Patrimoni, administració electrònica, comerç i indústria
 
 
Marisa Álvarez Guasch
Regidora
Medi Ambient, Aigües, Neteja viària, Residus, Energia i Eficiència, Participació Ciutadana (AL21) i Voluntariat.
 
 
Pedro Sánchez Jurado
Regidor
Cultura, Festes, Educació i Cementiri
 
 
Ana Estefanía Til Pons
Regidora
Esports, Joventut, Turisme, Indústria
 
 
Jose Manuel Mamajón López
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Matilde Mamajón López
Regidora
Regidora P.P.
 
 
Begoña Mercadal Jimenez
Regidora
Regidora P.P.
 
 
Dionisio Marí Cervantes
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Jaime Fedelich Carretero
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Florencio Conde Camarós
Regidor
Regidor PI
0