Organització Municipal

 
 
Juana Escandell Salom
Alcaldessa
Planejament, Gestió Urbanistica i Disciplina Urbanística
 
 
Joan Antoni Serra Puig
1er T. Batlle
Instal·lacions i entitats esportives, escoles, ràdio i publicacions, genèrica i d’Entitats
 
 
Noemi Gomila Carretero
2ona T. Batlle
Serveis Socials, ordre intern, personal
 
 
Oscar Gómez Jiménez
Regidor
Tributs, Patrimoni, administració electrònica, comerç i indústria
 
 
Dionisio Marí Cervantes
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Matilde Mamajón López
Regidora
Regidora P.P.
 
 
Jose Manuel Mamajón López
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Begoña Mercadal Jimenez
Regidora
Regidora P.P.
 
 
Jaime Fedelich Carretero
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Florencio Conde Camarós
Regidor
Regidor PI
0