Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 
Convocatòria per a la constitució d’una borsa per a proveir vacants de mestres d’educació infantil al municipi des Castell

Suspensió dels exercicis de la fase prèvia i fase d’oposició

Vist que amb data 6 de maig es va sol·licitar per part de l’Ajuntament des Castell a la Conselleria d’Educació del Govern Balear el nomenament urgent d’un President i dos vocals amb els seus suplents per prendre part en el Tribunal qualificador de la constitució d’una borsa per a proveir vacants de mestres de l’escola d’educació infantil municipal des Castell.

Que mitjançant Resolució d’Alcaldia de dia 07/06/2016 es van nomenar els membres del Tribunal per a la realització dels exercicis.

Contra aquesta Resolució s’han presentat diversos recursos de reposició, que entre d’altres exposen que no han vist les condicions de treball per la qual se’ls convoca i que no han donat el seu consentiment explícit a aquesta participació.

Posat que cal suspendre el procediment mentre no es resolguin aquests Recursos de reposició donat els perjudicis que es podria ocasionar si es continués amb la celebració dels exercicis de la fase prèvia i fase d’oposició ja que el proper 1 de juliol era la data prevista segons la Resolució d’Alcaldia de data 7/06/2016 (per errada 07/06/2015) impugnada per començar el procediment selectiu amb la realització dels esmentats exercicis.

Per tot això, es considera que s’ha de retardar la data dels exercicis abans referida.

 
Enllaços Relacionats
Resolució d'Alcaldia

CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell