Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 
Administració Electrònica

Nota informativa

A partir del 2 d'octubre de 2016, data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques -corporacions professionals (Col·legis d'Advocats, d'Economistes …), societats mercantils (societats limitades, anònimes, col·lectives, de garantia, cooperatives, etc.), associacions (associacions de veïns, culturals, juvenils, esportives ...) i fundacions (culturals, socials ...)- i les entitats sense personalitat jurídica -societats civils, Unions Temporal d'Empreses, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris...-, entre d'altres, tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’ajuntament i amb la resta de les administracions públiques.

Les persones físiques (el ciutadans individuals) podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.

Per a poder realitzar els tràmits electrònicament s’ha de disposar de PIN, Certificat Electrònic o DNI Electrònic. La informació per realitzar els tràmits es troba al web de l’Ajuntament des Castell

http://www.aj-escastell.org/

a l’apartat Seu Electrònica

http://seuelectronica.aj-escastell.org/gesserveis/gserveis.aspx

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell