Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 
Divendres 18 de novembre de 2016, a les 20.00h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Ple extraordinari de l’Ajuntament des Castell

El divendres 18 de novembre de 2016, a les 20.00h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament es celebrara un Ple extraordinari, amb amb el següent ordre del dia:

PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

SEGON.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE 2016.

TERCER.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE DE L'ANY 2016.

QUART.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2017.

CINQUÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/16. SUPLEMENT DE CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE DESPESES GENERALS

SISÈ.- ADDENDA A LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT EN DATA 04/09/2014 ENTRE L'AJUNTAMENT DES CASTELL I "SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) REFERENT A LES CASERNES DE CONDE DE CIFUENTES I DUQUE DE CRILLÓN A LA PLAÇA ESPLANADA

SETÈ.- COMPROMÍS DOTACIÓ CLAVEGUERAM A LES URBANITZACIONS DE TREBALÚGER, NORIA RIERA I SANT ESTEVE

VUITÈ.- CONTROL D'ÒRGANS; FISCALITZACIÓ; PROPOSICIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I PORTAVEUS; PREGUNTES I MOCIONS

A) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOM ES CASTELL: RETORNAR A LA JORNADA DE 35 HORES SETMANALS ELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL
B) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOM ES CASTELL: L'ÚS DE SOFTWARE LLIURE
C) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOM ES CASTELL: PROCÉS PARTICIPATIU DELS JOVES EN EL PRESSUPOST DE L'ANY 2017

NOVÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA

DESÈ.- TORN D'URGÈNCIA

ONZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS

DOTZÈ.- ESCRITS I COMUNICATS

 
Enllaços Relacionats
Convocatòria Ple

CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell