Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Es Castell destina 10.000 euros a la rehabilitació d'enfronts

Tots els propietaris d'inmobles, ja siguin persona física o jurídica, que vulguin rehabilitar s'enfront podran optar a una subvenció de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és millorar l'espai urbà atorgant uns ajuts per la restauració de les parts d'obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament d'esquerdes...), decapat i/o pintat de tot s'enfront, restauració d'elements escultòrics i ornamentals que es puguin considerar d'interès i, finalment, la reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts (incloses les finestres de guillotina).

L'import de la subvenció serà de 150 euros per projectes amb un pressupost màxim de 1.000 euros, 300 euros per obres que tenguin un cost d'entre 1.000 i 2.000 euros i un import màxim de 450 euros de subvenció si la intervenció a realitzar a la façana supera els 2.000 euros.

La sol·licitut de la present subvenció no eximeix de la obtenció de la llicència d'obres corresponent. Ambdúes, sol·licitut de subvenció i llicència, es podran presentar juntes o per separat davant el Registre General de l'Ajuntament (en horari de 8.30 a 14.30 hores) o a través de la seu electrònica www.aj-escastell.org (amb DNI electrònic o certificat digital).

La documentació a adjuntar ha d'incloure la instància de la sol·licitut de subvenció amb les dades de la finca i de la persona sol·licitant, pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i de preus unitaris i, per a comunitats de propietaris, manifestació de l'existència d'acord de la junta de propietaris amb la sol·licitut de l'ajut i l'aprovació de les obres de rehabilitació a realitzar.

El termini de presentació de sol·licituts romandrà obert fins dia 30 de setembre de 2017 o fins exhaurir el pressupost total de 10.000 euros destinat a la iniciativa.

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell