Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 
Dilluns 3 d'abril de 2017, a les 20.00h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Convocatòria del Ple extraordinari

Ordre del dia:
PRIMER.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
SEGON.- Aprovació provisional modificació text refós Ordenança núm. 1.11 que regula la taxa pel servei de sanejament
TERCER.- Aprovació provisional modificació text refós Ordenança núm. 1.13 reguladora de la taxa per subministrament domiciliari d'aigua
QUART.- Aprovació provisional modificació Reglament del Servei MUnicipal de Proveïment d'Aigua
CINQUÈ.- Ratificació acord JGL 10/02/2017. Llicència d'obres i instal·lació activitat restaurant carrer Miranda de Calasfonts 2
SISÈ.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016
SETÈ.- Donar compte de la remissió de la informació sobre la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 al Ministeri d'Hisenda.
VUITÈ.- Conveni Associació Menorca Trail Club
NOVÈ.- Aprovació denominació places i carrers sense nom de la població
DESÈ.- Canvi nom Carreró d’en Manegueta
ONZÈ.- Ratificar acord adhesió declaració dia institucional de la dona
DOTZÈ.- Control d'òrgans; fiscalització; proposicions membres de la corporació i portaveus; preguntes i mocions
A) Moció que presenta la FEMP: alcaldes por la paz: los objetivos de desarrollo sostenible como elemento constitutivo de la estructura mundial de la paz
B) Moció que presenta el grup municipal SOM Es Castell: rebuig acord CETA
C) Moció que presenta la FELIB: Recolçament al manifest "Per la reforma del sistema de finançament"
D) Preguntes que presenta el Grup Municipal SOM Es Castell
TRETZÈ.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia
CATORZÈ.- Torn d'urgència
QUINZÈ.- Precs i suggeriments
SETZÈ.- Escrits i comunicats

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell