Ajuntament des Castell
inici · avís legal · accesibilitat · rss · contactar  Cambiar de idioma al catalan  Cambiar de idioma al español 
Buscar
LOGO foto cabecera
Volver a la pagina de inicio Ir a la pagina de busqueda de informacion Email de contacto
Salutació del Batle Salutació del Batle

Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio
WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
 
El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 26 de maig de 2017 a les 13 hores

Concurs de cartells Festes Sant Jaume 2017

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS FESTES SANT JAUME 2017

PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin, de forma individual o col·lectiva, i qualsevol que sigui el seu lloc d’origen o residència.

CATEGORIES: S’estableixen tres categories:
INFANTIL: fins a 10 anys.
JUVENIL: 11 a 17 anys, ambdós inclosos.
ADULTS: 18 anys per endavant.

TEMA: Haurà de tenir relació amb les festes i/o amb el Poble des Castell. L’obra haurà de portar única i exclusivament la següent inscripció:

FESTES DE SANT JAUME
ES CASTELL 2017

NORMES: Els formats seran:
Per les categories JUVENIL i INFANTIL, de 30 per 42 cm.
Per a la categoria ADULTS de 60 per 42 cm.
Les tècniques seran lliures, inclosa la fotografia. Les obres seran originals i inèdites. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres. Les obres hauran d’anar presentades a sobre una base rígida.

IDENTIFICACIÓ: Les obres portaran al dors únicament les següents dades: categoria, títol de l’obra i el lema. Junt amb l’obra es lliurarà en un sobre tancat, sense marques de cap casta, amb el nom del lema i de la categoria en l’exterior del mateix. Dins del sobre hi aniran totes les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon). I si es presenta més d’una obra, totes aniran sota el mateix lema i un únic sobre.

ADMISSIÓ: El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 26 de maig de 2017 a les 13 hores. Aquestes es lliuraran a les oficines de Cultura de l’Ajuntament des Castell.

EL JURAT: Estarà format per tres persones relacionades amb les arts i/o amb l’ens organitzador, es a dir, l’Ajuntament que serà qui donarà a conèixer oportunament els noms. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat pot declarar desert el/els premi/s.

GUANYADORS: El nom del guanyador s’anunciarà en els mitjans de comunicació.

PREMIS: S’estableixen els següents:
Categoria INFANTIL, un premi relacionat amb el mon del dibuix i/o pintura.
Categoria JUVENIL, un premi relacionat amb el mon del dibuix i/o pintura.
Categoria Adults: Premi fotografia: 200,00 €
Premi cartell 200,00 €

PROPIETAT: Les obres guanyadores seran inèdites i propietat exclusiva de l’Ajuntament des Castell, no es podrà divulgar o difondre en cap mitja sense autorització (inclòs facebook blocs, pàgines web i qualsevol xarxa social). L’Ajuntament podrà organitzar una exposició amb totes les obres presentades. El lloc i la data es comunicaran oportunament. Al finalitzar l’exposició els participants no guanyadors disposaran d’un termini de quinze dies per a retirar les seves obres. Transcorreguts aquests dies l’Ajuntament no es farà càrrec de les obres, i, per tant, quedaran sense cap dret a reclamar per part de l’autor.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, l’Ajuntament des Castell queda facultat per resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases si ho veu oportú

Es Castell, març 2017

Més informació
Més informació
Bases català
Bases castellà
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12