Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

ANUNCI DE COBRAMENT

ANUNCI DE COBRAMENTEl Batlle, assistit per Junta de Govern Local celebrada el dia 13/04/2018 va aprovar els següents padrons:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 2018

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 2018

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (BICE) 2018

ENTRADA DE VEHICLES PER VORAVIES 2018

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 14 de juny i el 14 de setembre, inclusivament, domiciliats dia 2 d’agost, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, "La Caixa", "Bankia (abans BMN SA NOSTRA)", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.

Els Impostos es poden AJORNAR o FRACCIONAR amb un màxim de 7 terminis, prèvia sol·licitud, durant el període voluntari de pagament sense recàrrec ni interessos i amb data límit de pagament el 30 de desembre de l'any en curs.

Els rebuts domiciliats tindran una bonificació d'un 2%, sempre i quan siguin abonats en el moment de la seva presentació al cobrament i no es tinguin altres deutes pendents de pagament en període executiu.

Per més informació:

Departament de Recaptació
Plaça Mercat s/n 07720 – Es Castell Telf: 971356870 Fax: 971352927 correus electrònics:
recaptacio2@aj-escastell.org
recaptacio3@aj-escastell.org
recaptacio4@aj-escastell.org

 
Enllaços Relacionats
COLLECTION ANNOUNCEMENT

CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell