Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

RECAPTACIÓ: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2019

RECAPTACIÓ: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2019L’Ajuntament des Castell aprovà en Junta de Govern Local de data 27/09/2019 el Padró de:

L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2019

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 14 d'octubre i el dia 13 de desembre, inclusivament, domiciliats dia 4 de novembre, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent..

El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, pagament telemàtic pàgina web www.aj-escastell.org i en les entitats bancàries col·laboradores, "Caixabank", "Bankia", "Santander", “BBVA” i “Banca March” .

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell