Impost sobre activitats econòmiques, exercici 2020

Impost sobre activitats econòmiques, exercici 202016 d'octubre de 2020

L’Ajuntament des Castell va aprovar en Junta de Govern de data 11/09/2020 el padró de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2020.

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 d'octubre i el 30 de desembre, inclusivament. Els domiciliats es cobraran el dia 2 de desembre, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es podrà fer a l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, a través de la carpeta ciutadana (www.carpetaciutadana.org) i a les entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid-19, el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament mitjançant cita prèvia (cal sol·licitar-la al telèfon 971 36 51 93). 

Més informació

Departament de Recaptació
Plaça des Mercat, s/n
07720 - Es Castell
Tel: 971 35 68 70 

Correus electrònics:
recaptació2@ajescastell.org
recaptació3@ajescastell.org
recaptació4@ajescastell.org

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell