Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
Període de cobrament: 16 de març al 15 de maig

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica exercici 2015

La Junta de Govern Local de dia 12/02/2015 va aprovar el padró de l' impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2015.

El període de cobrament en voluntària és del 16 de març al 15 de maig, ambdós inclosos. Els rebuts domiciliats es cobraran a partir del dia 2 d'abril.

Transcorregut aquest període, s’iniciarà el cobrament en via executiva dels rebuts impagats amb el recàrrec corresponent.

El pagament de les quotes tributàries es pot fer en l’oficina municipal de recaptació de l’Ajuntament des Castell en l’horari d’atenció al públic, i en les entitats bancàries col·laboradores següents: La Caixa, BMN Sa Nostra, Santander, Banca March i BBVA.

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell