Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
des del 15 de juny al 15 de setembre. Domiciliats, dia 3 d'agost

Periòde de cobrament IBI, BICE i Guals 2015

Per Junta de Govern Local celebrada el dia 23/04/2015 es van aprovar els següents padrons:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 2015

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 2015

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (BICE) 2015

ENTRADA DE VEHICLES PER VORAVIES 2015

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 de juny i el 15 de setembre, inclusivament, domiciliats dia 3 d’agost, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:00h i en les Entitats Bancàries col·laboradores, "La Caixa", "BMN SA NOSTRA", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell