Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 
El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 27 de maig de 2016 a les 13 hores

Concurs de cartells Festes Sant Jaume 2016

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS FESTES SANT JAUME 2016

PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin, de forma individual o col·lectiva, i qualsevol que sigui el seu lloc d’origen o residència.

CATEGORIES: S’estableixen tres categories:
- INFANTIL: fins a 10 anys.
- JUVENIL: 11 a 17 anys, ambdós inclosos.
- ADULTS: 18 anys per endavant.

TEMA: Haurà de tenir relació amb les festes i/o amb el Poble des Castell. L’obra haurà de portar única i exclusivament la següent inscripció:

FESTES DE SANT JAUME
ES CASTELL 2016

NORMES: Els formats seran:
- Per les categories JUVENIL i INFANTIL, de 30 per 42 cm.
- Per a la categoria ADULTS de 60 per 42 cm.
Les tècniques seran lliures, inclosa la fotografia. Les obres seran originals i inèdites. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres. Les obres hauran d’anar presentades a sobre una base rígida.

IDENTIFICACIÓ: Les obres portaran al dors únicament les següents dades: categoria, títol de l’obra i el lema. Junt amb l’obra es lliurarà en un sobre tancat, sense marques de cap casta, amb el nom del lema i de la categoria en l’exterior del mateix. Dins del sobre hi aniran totes les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon). I si es presenta més d’una obra, totes aniran sota el mateix lema i un únic sobre.

ADMISSIÓ: El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 27 de maig de 2016 a les 13 hores. Aquestes es lliuraran a les oficines de Cultura, plaça Esplanada, 13.


EL JURAT: Estarà format per tres persones relacionades amb les arts i/o amb l’ens organitzador, es a dir, l’Ajuntament que serà qui donarà a conèixer oportunament els noms. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat pot declarar desert el/els premi/s.

GUANYADORS: El nom del guanyador es donarà a conèixer el dia 2 de juliol, mitjançant la ràdio municipal i els diaris de difusió insular.

PREMIS: S’estableixen els següents:
- Categoria INFANTIL, un premi relacionat amb el mon del dibuix i/o pintura.
- Categoria JUVENIL, un premi relacionat amb el mon del dibuix i/o pintura.
- Categoria Adults: Premi fotografia: 200,00 €
Premi cartell: 200,00 €

PROPIETAT: Les obres guanyadores seran inèdites i propietat exclusiva de l’Ajuntament des Castell, no es podrà divulgar o difondre en cap mitja sense autorització (inclòs facebook blocs, pàgines web i qualsevol xarxa social). L’Ajuntament podrà organitzar una exposició amb totes les obres presentades. El lloc i la data es comunicaran oportunament. Al finalitzar l’exposició els participants no guanyadors disposaran d’un termini de quinze dies per a retirar les seves obres. Transcorreguts aquests dies l’Ajuntament no es farà càrrec de les obres, i, per tant, quedaran sense cap dret a reclamar per part de l’autor.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, l’Ajuntament des Castell queda facultat per resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases si ho veu oportú

Es Castell, març 2016

 
Enllaços Relacionats
Basses

CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell