Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO

Tauler d'anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
APROVACIÓ CONVENI PER A LA CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT AL CARRER PINTOR VIVES 1 I 3, A FAVOR DEL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS. 12-12-201822-12-20187
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES CASTELL, PER A L'ADQUISICIÓ DE LES FINQUES ON S'UBIQUEN ELS QUARTERS DUC DE CRILLÓN I COMTE DE CIFUENTES DE LA PLAÇA ESPLANADA DES CASTELL, PER A FINALITATS D'INTERÈS PÚBLIC O INTERÈS SOCIAL. 12-12-201822-12-20187
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA DESTINADES A COL·LABORAR AMB ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CAIRE SOCIAL PER A L'ANY 2018. 04-12-201819-12-20184
ACTA DE TERCERES ACTUACIONS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE TRESORER DE L'AJUNTAMENT D'ES CASTELL I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE FEINA. 03-12-201813-12-20180
NOMENAMENT DE SECRETARI ACCIDENTAL 30-11-201810-12-20180
PETICIÓ D'OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT D’UNA INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA I DE LES SEVES INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE 15 KV (OBRES, INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS) I LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA DE TOTES LES LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS SECTORIALS CORRESPONENTS. 23-11-201830-11-20180
ANUNCI BOE DE NOTIFICACIÓ DE 8 DE NOVEMBRE DE 2018 EN PROCEDIMENT INICI EXPEDIENTS BAIXES D'OFICI PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. 21-11-201813-12-20180
ANUNCI BOE DE NOTIFICACIÓ DE 9 DE NOVEMBRE DE 2018 EN PROCEDIMENT DE DENÚNCIES I D'INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TRÀFIC. 21-11-201813-12-20180
ANUNCI BOE DE NOTIFICACIÓ DE 15 DE NOVEMBRE DE 2018 EN PROCEDIMENT EXECUTIU DE NOTIFICACIÓ DE PROVIDÈNCIES DE CONSTRENYIMENT. 21-11-201813-12-20180
LLISTAT D'APROVATS I EXCLOSOS DE LA PRIMERA PROVA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PLAÇA DE SECRETARI/A INTERÍ/NA I DATA DE LA PROPERA CONVOCATÒRIA (22 DE NOVEMBRE DE 2018). 12-11-201822-11-20180
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIBCONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell